Ginsei Shogi: Kyoutendo Toufuu Raijin

An entry in Silver Star's shogi simulator.

Download Here

.