Crayon Shin-Chan Gekiatsu! Oden Wa ~ Rudo Dai Konran!!

A platforming Shin-Chan game.